پیدا

علیرضا کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

علیرضا کتابدار، متولد سال 1358 در مشهد و کارشناس ارشد علوم ارتباطات از علامه طباطبایی است که به عنوان مدرس رو مه نگاری با چند و موسسه از جمله صادق(ع)، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد ی، ی هنر در قم، فرهنگسرای رسانه، مرکز آموزش موسسه همشهری و نشریات دانشجویی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری می کند. وی همچنین سه درس «اخلاق و رفتار سازمانی»، «مشتری مداری» و «ارتباطات انسانی» را در موسسات بانکداری تدریس می کند. کتابدار بین سال های 1383 تا 1386 مدیر سایت «علوم ارتباطات ایران» بوده است. از جمله سوابق اجرایی وی می توان به سردبیری ایسنا در استان اسان، سردبیر گردشگری خبرگزاری میراث فرهنگی، دبیری سرویس های شهری و اجتماعی در چندین سایت و رو مه از جمله رو مه همشهری چاپ عصر و معاون سردبیر رو مه همشهری چاپ عصر اشاره کرد. وی هم اکنون مدیر نشریات ضمایم رو مه همشهری است.